Godziny pracy w okresie wakacyjnym

Godziny pracy w okresie wakacyjnym

Published: czerwiec 11, 2019 Category: Komunikaty Hits: 114

 

W OKRESIE WAKACYJNYM

 

 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

 

CZYNNA

 

od 21czerwa do 31sierpnia:  8 – 15

 

SOBOTY:  NIECZYNNA

 od 22 lipca do 09 sierpnia:  nieczynna

 

 

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

Published: wrzesień 30, 2017 Category: Komunikaty Hits: 1240

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

CZYNNA

PON-PT 8:00-17:00

SOBOTA 8:00-13:00

TEL: (23) 657-29-42

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Published: grudzień 16, 2014 Category: Komunikaty Hits: 2233

 

Zapraszamy naszych czytelników do Biblioteki po odbiór kodów niezbędnych do jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy IBUK LIBRA. Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Subskrypcja umożliwia dostęp do pełnych tekstów 982 książek z wielu dziedzin wiedzy. Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej oraz umożliwia robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 

Szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych - CZERWIEC 2019

Szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych - CZERWIEC 2019

Published: październik 10, 2016 Category: Komunikaty Hits: 2406

 

  

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

 

·         „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”   (Kurs e-learningowy)

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się problematyką wychowania i profilaktyki.

Rekrutacja jest możliwa do 5.06.2019 r.

 

·         Szkolenie DELFORT: Praca metodą projektu na przykładzie muzyki (warsztat)

 

Szkolenie adresujemy do czynnych zawodowo nauczycieli języka niemieckiego drugiego i trzeciego etapu edukacji pracujący w placówkach systemu edukacji

08-06-2019 dostępny termin

 

·         Szkolenie DELFORT: Praca projektowa – treści realioznawcze ze świata współczesnej młodzieży niemieckiej (warsztat)

01.06.2019 r.

 

·         Szkolenie DELFORT: Realioznawstwo na lekcjach języka niemieckiego –  w Internecie i za pomocą Internetu (warsztat)

Szkolenie adresujemy do czynnych zawodowo nauczyciele języka niemieckiego pracujących                      w placówkach systemu edukacji (oferta nie dotyczy lektorów i nauczycieli akademickich)

10.06.2019 r.

 

·         Szkolenie „Edukacja zdrowotna w szkole” (szkolenie)

szkolenie adresujemy do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli zajmujących się tematyką edukacji zdrowotnej w szkole

03-06-2019 - 04-06-2019

 

·         Podejście zadaniowe i inne strategie na lekcjach języka francuskiego

(wykład i warsztat)

07-06-2019 - 08-06-2019

 

·         Rozwijanie kompetencji cyfrowych. Wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się (kurs e-learningowy)

Termin szkolenia (1.07-30.09.2019) - zaświadczenie otrzymasz w październiku

Termin szkolenia (1.05-30.06.2019) - zaświadczenie otrzymasz w lipcu

 

 

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Warszawie

 

·         Ogólnopolska Konferencja SBP "Młody dorosły w bibliotece - wyzwania, szanse, inspiracje", 11-12 czerwca 2019 r., Warszawa

 

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie

 

·         Metodyka pracy instruktora - animatora kultury (kurs doskonalący)

11-06-2019, 12-06-2019, 13-06-2019, 14-06-2019

·         Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologii, chemii, fizyki, geografii  w szkołach ponadpodstawowych (warsztaty metodyczne)

05-06-2019 r.

·         Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój  w teorii i praktyce (seminarium)

06-06-2019 r.

·         Kształcenie zawodowe – planowanie i organizowanie roku szkolnego 2019/2020 (konferencja)

        04.06.2019 r.

·         Wybrane zagadnienia z emisji głosu (warsztaty metodyczne)

05.06.2019 r.

·         Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

07-06-2019, 08-06-2019, 24-06-2019, 25-06-2019, 26-06-2019, 28-06-2019

·         Kurs na kierownika wypoczynku

11-06-2019, 12-06-2019, 13-06-2019

·         Trening rozwoju osobistego (kurs doskonalący)

06-06-2019, 13-06-2019

·         Akademia Pedagoga i Psychologa (seminarium)

11-06-2019

 

 

 

Godziny otwarcia

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

CZYNNA

PON-PT 8:00-17:00

SOBOTA 8:00-13:00

TEL: (23) 657-29-42

Copyright