SZKOLENIA NA LUTY 2022

 

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych – luty 2022 r.

 

Szkolenia e-learningowe Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie

http://moodle.bpciechanow.edu.pl/

 

Oferta szkoleniowa OEIiZK w Warszawie

Zakładanie blogów edukacyjnych w Bloggerze

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WBED-1

Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=SNFI-1

Nowoczesne technologie w ocenianiu w biologii

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=SOBO-1

Metody aktywizujące i TIK w geografii

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=SMAG-5

Bezpłatny Office 365, część I – wprowadzenie

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WOE1-10

Prawo autorskie – co warto przekazać uczniom

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=BPRA-6

Tworzenie grafik i animacji online

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WGAO-1

Twoje dane – Twoja sprawa

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WSDOd-3

Arkusz kalkulacyjny na lekcjach przedmiotów ścisłych

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=SARS-6

Lekcje wideo z Edpuzzle

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WWED-6

Więcej

https://pos.oeiizk.waw.pl/site/index?TrainingSearch%5BorderName%5D=0&page=4

 

Oferta szkoleniowa SBP

Komunikacja szyta na miarę – kim jest i czego pragnie twój odbiorca w social media

http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/komunikacja-szyta-na-miare-kim-jest-i-czego-pragnie-twoj-odbiorca-w-social-media/

Piszę, a oni czytają! Social media 2022

http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/pisze-a-oni-czytaja-social-media-2022/

Czuję, że promuję! Social media 2022

http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/szkolenie-online/

Cyberbezpieczna biblioteka

http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/cyberbezpieczna-biblioteka/

Więcej

http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/szkolenie-online/

 

Oferta szkoleniowa MSCDN w Ciechanowie

Czytać czy nie czytać. Oto jest pytanie!

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/ofertawiecej/id/20178/o/-1/w/Ciechan%C3%B3w

Kompetencje kluczowe ucznia i nauczyciela

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/ofertawiecej/id/20369/o/-1/w/Ciechan%C3%B3w

Praca metodą projektu edukacyjnego z wykorzystaniem WebQuestu na zajęciach matematyki i przedmiotach edukacji przyrodniczej

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/ofertawiecej/id/20328/o/-1/w/Ciechan%C3%B3w

Lapbooki - alternatywa dla wykładów i tradycyjnych zadań szkolnych

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/ofertawiecej/id/20314/o/-1/w/Ciechan%C3%B3w

Twórczość w wirtualnym świecie. Tworzenie scenariuszy zajęć twórczych

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/ofertawiecej/id/20585/o/-1/w/Ciechan%C3%B3w

Escape Room na matematyce

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/ofertawiecej/id/19575/o/-1/w/Ciechan%C3%B3w

Więcej

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/oferta2/w/Ciechan%C3%B3w

 

Oferta szkoleniowa MSCDN w Płocku

Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych - rok 2021/2022

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/ofertawiecej/id/20465/o/-1/w/P%C5%82ock

Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie wychowania i profilaktyki dla nauczycieli i wychowawców ze stażem pracy do 5 lat

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/ofertawiecej/id/20065/o/-1/w/P%C5%82ock

Elektrochemia – doświadczenia uczniowskie

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/ofertawiecej/id/20705/o/-1/w/P%C5%82ock

Organizacja kształcenia specjalnego dla ucznia z niepełnosprawnością realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/ofertawiecej/id/20807/o/-1/w/P%C5%82ock

Więcej

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/oferta2/w/P%C5%82ock