Regionalia

 

 1. Aksamitowski Andrzej, Zalewski Wojciech: Mława 1939 - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma-Press, 2008
 2. Ciechanów w okresie władzy ludowej: praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Zahorski; zdjęcia Jan Korzybski. Ciechanów: Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych Stacja Naukowa, 1970
 3. Dzieje Mazowsza: praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Henryka Samsonowicza; kom. red. Jan Dzięgielewski [et al.] ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006
 4. Dzieje szkolnictwa powiatu żuromińskiego. T. 1 / oprac. Urszula Aranowska [et al.]. - Żuromin : COURIER, Jacek Gronkiewicz, 2010
 5. Dzieje szkolnictwa powiatu żuromińskiego. T. 2 / oprac. Urszula Aranowska [et al.]. - Żuromin : COURIER, Jacek Gronkiewicz, 2010
 6. Fijałkowski Tadeusz: Pod kryptonimem "Wkra"  Wyd. 3.  Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987.
 7. Gierlach Bogusław; Kowalstwo mazowieckie XIII-XVIII w. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. Stacja Naukowa w Ciechanowie. Ciechanów : Wydaw. SN MOBN, 1972
 8. Handel Mazowsza w epoce staropolskiej: perspektywy rynków lokalnych, regionalnych i międzynarodowego / red. nauk. Henryk Samsonowicz, Radosław Lolo; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Pułtusk: Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2008.
 9. Ilski Stanisław: Żuromińscy lekarze XIX i pierwszej połowy XX wieku; Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, Towarzystwo Przyjaciół Bieżunia. Bieżuń: Muzeum Małego Miasta, 2002
 10. Jankiewicz Janusz: Wieś Lutocin: (1372-1864). Lutocin: Gminna Biblioteka Publiczna, 2007
 11. Juszkiewicz Ryszard: Mławskie Mazowsze w walce: (1939-1945). Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1968.
 12. Kundel Robert M.: Architektura gotycka na Mazowszu. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2006
 13. Lewandowski Edward: Z dziejów Żuromina i jego Straży; Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurominie. - Żuromin : Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, 2002
 14. Libicki Piotr: Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu: (obecne województwo mazowieckie); Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2009.
 15. Literackie konteksty Północnego Mazowsza / wstęp i red. nauk. Roman Chymkowski.  Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; [Warszawa] : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2008
 16. Mazowsze bez granic: przyczynek do antropologii kulturowej regionu / pod red. Jacka Kurczewskiego; [wstęp Jacek Kurczewski]. Warszawa : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki: Wydawnictwo Trio, 2005
 17. Mazowsze na pograniczu kultur w średniowieczu i nowożytności: (materiały z konferencji, Pułtusk, 14-15 września 2007 r.) / red. Marian Dygo ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007
 18. Millenium Ciechanowa: materiały z sesji naukowo-popularnej w dniach 11 i 12 grudnia 1965 r / [red. Stanisław Pazyra] ; Komitet Obchodów Dziewięćsetlecia Ciechanowa ; Mazowieckie Towarzystwo Kultury ; Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Ciechanów : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1969
 19. Odgłosy rewolucji październikowej na Mazowszu i Podlasiu / praca zbiorowa / [Jerzy Antoniewicz et al.] ; Warszawski Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu oraz Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. Warszawa : Książka i Wiedza, 1970
 20. Pazyra Stanisław: Geneza i rozwój miast mazowieckich. Warszawa: Państwowe Wydwanictwo Naukowe, 1959
 21. Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Richlinga ; [aut. Danuta Dobak et al.] ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Pułtusk : WSH, 2003
 22. Przyroda powiatu żuromińskiego / [aut. zdjęć Zbigniew Dobrowolski]. - Żuromin : Starostwo Powiatowe, [2008]
 23. Puciata Olgierd: Mazowsze: krajobraz i architektura. Warszawa: Arkady, 1964
 24. Sierpc: studia i materiały. 1. - Sierpc : Towarzystwo Naukowe Płockie. Oddział, 1972.
 25. Spychalski Grzegorz: Zarys dziejów Żuromina; Towarzystwo Miłośników Ziemi Żuromińskiej. Żuromin: Towarzystwo Miłośników Ziemi Żuromińskiej, 1987
 26. Tradycje kultury Północnego Mazowsza: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Siekierskiego; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006
 27. Zapiski Ciechanowskie. T. 1 / Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych Stacja Naukowa w Ciechanowie. Ciechanów : MOBN, 1973
 28. Zapiski Ciechanowskie. T. 2 / Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych Stacja Naukowa w Ciechanowie. Ciechanów: MOBN, 1974
 29. Żuromińska Pani : 300 lat kultu łaskami słynącego obrazu Matki Bożej w Żurominie (1704-2004) / Daniel Brzeziński, Roman Murawski. - Płock : Płocki Instytut Wydawniczy, 2004
Copyright