Scenariusze uroczystości szkolnych. Dzień Ziemi

  1. Bitner Iwona: Sąd nad człowiekiem (scenariusz uroczystości na Dzień Ziemi). Nowa Szkoła 2004, nr 3, s. 15
  2. Frańczak Justyna: Dzień młodego ekologa w bibliotece szkolnej. Scenariusz uroczystości. Biblioteka w Szkole 2004, nr 2, s. 22-24
  3. Gołębiowska Dorota: Kto przyrodę chroni – tego ona jutro obroni. Scenariusz happeningu ekologicznego dla uczniów kolas młodszych szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2003, nr 2, s. 23
  4. Lamprecht Renata: Ach, te śmieci. Scenariusz przedstawienia teatralnego.Biblioteka w Szkole 2004, nr 2, s. 25
  5. Jachimczak Barbara Wanda: Nauczyciel pogodny, uczę ucznie moje... Scenariusz słowno-muzyczny. Biblioteka w Szkole 2003, nr 3, s. 20-21
  6. Koźmińska Dominika: Spotkajmy się na ścieżce ekologicznej. Scenariusz apelu dla szkół podstawowych. Biblioteka w Szkole 2006, nr 4, s. 22-23
  7. Mielańczuk Larysa: Ekologiczne impresje. Program satyryczny.Biblioteka w Szkole 2005, nr 2, s. 26-27
  8. Nowak Elżbieta: Rozprawa sądowa przeciwko ludziom, którzy niszczyli las. Scenariusz przedstawienia przeznaczonego dla uczniów IV-VI szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2002, nr 2, s. 25-26
  9. Świderska Irena: Zielono mi. Scenariusz audycji radiowej lub przedstawienia z okazji Dnia Wiosny, Święta Ziemi, Sprzątania Świata lub zakończenia roku szkolnego. Biblioteka w Szkole 2004, nr 4, s. 22-23
  10. Zdrojewska Urszula: Ekologia na wesoło. Scenariusz na Dzień Ziemi (dla szkoły podstawowej i gimnazjum). Nowa Szkoła 2001, nr 3, s. 41-43
Copyright