Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży

 

Artykuły z czasopism

 1. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży – wybrane pozycje bibliograficzne, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 1, s.52-55.
 2. Barlińska J., Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej?, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009, nr 4, s. 53-66.
 3. Bednarz W., Zygucka A., Zajęcia na temat zapobiegania agresji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 5, s.33-35.
 4. Bilińska-Suchanek E., Gdy słowo boli. Brak poczucia wartości a agresja w okresie dorastania, „Edukacja” 2005, nr 2, s. 5-14.
 5. Błaszczyk J., Stajniak E., Program „Nie dla przemocy i agresji w szkole”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 1, s. 42.
 6. Bohdanowicz L., Szkolny dzień przeciw przemocy, „Życie Szkoły” 2002, nr 4, s. 223.
 7. Brosch A., Przemoc w grach komputerowych a zjawiska desensytyzacji i katharsis wśród młodzieży gimnazjalnej, „Edukacja” 2006, nr 2, s. 94-102.
 8. Bryłka R., Wpływ rodziny na powstawanie agresji u dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 9, s. 47.
 9. Boruszkowska I., Przejawy agresji wśród uczniów na przykładzie Gimnazjum Specjalnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupsku, „Edukacja” 2004, nr 1, s. 106.
 10. Brzezińska A., Hornowska E., Gimnazjaliści wobec agresji i przemocy, „Nowa Szkoła” 2001, nr 7, s.45.
 11. Brzezińska A., Hornowska E., Uczniowie szkół podstawowych wobec agresji i przemocy, „Nowa Szkoła” 2001, nr 10, s.33-36.
 12. Brzezińska A., Hornowska E., Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec agresji i przemocy, „Nowa Szkoła” 2003, nr 2, s.13-16.
 13. Burian J., Rozwiązywanie problemu agresji w klasie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 1, s. 35-37.
 14. Cichoń R., Agresja i co dalej?, „Nowa Szkoła” 2004, nr 4, s. 53.
 15. Ciesielska B., Jak przeciwdziałać przemocy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 8, s. 35.
 16. Czarnecka D., Trening Zastępowania Agresji jako forma pracy z wychowankami, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 3, s. 26-28.
 17. Czarnecka M., Moje ograniczenia w pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 5, s.35-37.
 18. Czernicka J., Pójdziesz z nami. Scenariusz przedstawienia na podstawie fragmentu powieści Pinokio. Można wykorzystać jako spektakl profilaktyczny przeciw agresji, „Biblioteka w Szkole” 2009, nr 5, s. 23-25.
 19. Dominik D., Zaniedbywanie dziecka formą przemocy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 2, s. 31.
 20. Dunin-Wilczyńska E., Przemoc i agresja wśród dzieci, „Wszystko dla Szkoły” 2011, nr 6, s. 12-14.
 21. Dunin-Wilczyńska E., Przemoc i agresja dzieci, „Życie Szkoły” 2011, nr 4, s. 5-13.
 22. Dunin-Wilczyńska E., Przemoc i agresja wśród dzieci, „Wychowanie w Przedszkolu” 2011, nr 5, s. 44-48.
 23. Dworakowski M., Jak przeciwdziałać przemocy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 3, s. 32.
 24. Fatyga B., Obraz młodzieży w dyskursie medialnym jako narzędzie przemocy symbolicznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2009, nr 3, s. 3-10.
 25. Franusz B., Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001 nr 5, s. 46.
 26. Fus A., Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004 nr 2, s. 58-58.
 27. Garstecka J., Przemoc wobec dziecka. Profilaktyka i terapia, „Życie Szkoły” 2004, nr 9, s. 633-634.
 28. Gąska B., Gimnazjum bez przemocy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 1, s. 44.
 29. Glapka I., Michalak E., Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 1, s. 43.
 30. Głomska M.: Pomoc młodzieży w pokonywaniu negatywnych nastrojów, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 6, s. 12-13.
 31. Gorlach A., Program NIE! dla przemocy, TAK! dla kultury, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 2, s. 42.
 32. Graczyk A., Kiwak E., Dzieciństwo bez przemocy. Kampania w bibliotece, „Biblioteka w Szkole” 2011, nr 1, s. 13.
 33. Granica D., Dernoga W., Trening zastępowania agresji w internacie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 3, s. 45.
 34. Grzelaczyk A., Gimnazjalne Towarzystwo Antyuzależnieniowe, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 2, s. 54.
 35. Grzywa-Bilkiewicz A., Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów, „Nowa Szkoła” 2005, nr 6, s. 49-51.
 36. Gwizdek B., Profilaktyka i prewencja przemocy seksualnej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 7, s.61-62.
 37. Gwizdek B., Program ochrony przed przemocą, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 9, s. 23.
 38. Hubscher K., Jak przeciwdziałać przemocy i jak postępować z ofiarami przemocy w rodzinie, „Wychowanie na co Dzień” 2009, nr 3, s. 23-24.
 39. Janowska J., Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów, „Nowa Szkoła” 2000, nr 3, s.41.
 40. Jaros P., Przemoc wobec dzieci – propozycja zmian systemowych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 1, s. 8.
 41. Jędryszek-Geisler A., Agresywna młodzież, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 3, s.30-34-19.
 42. Jędrzejewski M., Dzieci ulicy a przemoc, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 2, s. 34.
 43. Jokiel K., Kopiec E., Ślęczka L., Projekt „Bezpieczna szkoła”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 7, s. 41-44.
 44. Kaczmarek M., O modelu polityki wobec rodziny w świetle zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 5, s. 8-18.
 45. Kamuda M., Przeciwdziałamy agresji, „Życie Szkoły” 2006, nr 7, s. 53-54.
 46. Karbowniczek J., Wpływ mass mediów na agresywne zachowania dzieci, „Życie Szkoły” 2003, nr 7, s. 395.
 47. Karłyk-Ćwik A., Diagnozowanie i rozumienie agresji – trudności i wskazówki, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2008, nr 1, s. 5-12.
 48. Karłyk A., Diagnoza przemocy domowej wobec dziecka, „Szkoła Specjalna” 2005, nr 4, s. 270-284.
 49. Kielak J., Przemoc w rodzinie, „Życie Szkoły” 2010, nr 1, s. 12-15.
 50. Konaszewski K., Prymak T., Cyberprzemoc jako zachowanie problemowe pokolenia Y, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2016, nr 10, s. 31-39.
 51. Koperny B., Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji, „Życie Szkoły” 2001, nr 1, s. 30.
 52. Koprowicz A., Krzywdzenie dzieci przez rodziców w postępowaniach rozwodowych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2017, nr 1, s. 15-21.
 53. Kosmatka R. M., Mobbing w procesie wychowania – przyczyny, przejawy, profilaktyka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2017, nr 1, s. 5-14.
 54. Kowalewska E., Szkolny program walki z agresją, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 1, s. 41.
 55. Krajewska B., Diagnoza i profilaktyka przemocy, „Wychowanie na co Dzień” 2010, nr 3, s. 29.
 56. Krajewski R., Prawne aspekty karcenia dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 5, s.41-42.
 57. Kruk B., Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą?, „Nowa Szkoła” 2010, nr 7, s. 18-28.
 58. Krupińska-Nowicka M., Przemoc w szkole, „Nowa Szkoła” 2004, nr 9, s. 57.
 59. Kubik B., Agresja w szkole, „Życie Szkoły” 2001, nr 4, s. 216.
 60. Kukiełka B., Asertywność – sposób na agresję. Scenariusz zajęć, „Biblioteka w Szkole” 2001, nr 10.
 61. Kulicka D., Sokołowska-Olender M., Przemoc ma różne imiona, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 5, s. 53.
 62. Kurzawa R., Zajęcia na temat przemocy, „Życie Szkoły” 2001, nr 7, s. 431.
 63. Kwiatkowski P., Szecówka A., Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne), „Szkoła Specjalna” 2005, nr 5, s. 331-345.
 64. Kwiecień-Głaz M., Poczucie zagrożenia zjawiskiem przemocy uczniowskiej wśród nauczycieli, „Nowa Szkoła” 2006, nr 9, s. 39-42.
 65. Leszczyńska E., Jak pokonać agresję?, „Życie Szkoły” 2001, nr 8, s. 460.
 66. Liciński M., Przemoc w pomocy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 7, s. 35-37.
 67. Lipińska J., Przemoc i agresja w społeczności uczniów w okresie dorastania, „Nowa Szkoła” 2000, nr 1, s. 35.
 68. Lubaszka D., Skibińska A., Jak przeciwdziałać agresji?, „Życie Szkoły” 2002, nr 10, s. 615.
 69. Luty M., Pakty i umowy o nieagresji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 5, s. 42.
 70. Łazikiewicz A., Osiecka I., Program „Bezpieczna Szkoła, Stop Agresji”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 2, s. 42.
 71. Łysek B., Przeciwdziałanie agresji młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 8, s. 58.
 72. Maćkowicz J., Nauczyciele wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie (komunikat z badań), „Nowa Szkoła” 2005, nr 8, s.10-13.
 73. Maćkowicz J., Przemoc emocjonalna w rodzinie (w opinii młodzieży), „Nowa Szkoła” 2001, nr 3, s.15.
 74. Maćkowicz J., Przemoc wobec dziecka w rodzinie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 5, s. 34-38.
 75. Makowska J., Przemoc w rodzinie. Publiczna tajemnica czy publiczny problem?, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 5.
 76. Makowska J., Zespół maltretowanego psychicznie dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 3, s.11-19.
 77. Marcinkowska M., Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 2, s. 45.
 78. Marczewska E., Media elektroniczne a przemoc wśród dzieci i młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 5, s.51-55.
 79. Marczewska E., Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży, „Wychowanie na co Dzień” 2009, nr 10-11, s. 38-42.
 80. May W., Geneza zachowań agresywnych, „Wszystko dla Szkoły” 2011, nr 6, s. 9-11.
 81. Mazur D., Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 7.
 82. Michaliszyn M., Gry komputerowe i agresja u dzieci, „Życie Szkoły” 2005, nr 10, s. 48-49.
 83. Mierzwa A., Percepcja agresji przez młodzież, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 6, s. 36.
 84. Miłkowska-Olejniczak G., Gimnazjalny agresor, „Nowa Szkoła” 2005, nr 2, s. 24-29.
 85. Nadrowska K., Agresja w świetle koncepcji psychologicznych, „Życie Szkoły” 2004, nr 2, s. 79.
 86. Obuchowska I., Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 9, s. 3.
 87. Obuchowska I., Nieokreślone sytuacje w życiu dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 9.
 88. Ogonowska A., Media i przemoc. Wybrane strategie profilaktyki edukacyjnej dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy w mediach, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2008, nr 2, s. 67-86.
 89. Olweus D., Przemoc w szkole. Jak ją powstrzymać, „Nowa Szkoła” 2009, nr.3, s. 56- 59.
 90. Osiński R., Różne oblicza przemocy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2009, nr 7, s. 51-52.
 91. Ostrowska K., Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2008, nr 3, s. 13-22.
 92. Paszkiewicz A., Zjawisko lobbingu w szkole, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 3, s.19-24.
 93. Pawelski L., Stop przemocy w rodzinie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 8, s. 57 – 58.
 94. Pawlak G., Autoagresja mowa, której język warto znać, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 4, s. 10 – 14.
 95. Pełczyński J., Uwarunkowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej, „Wychowanie na co Dzień” 2009, nr 12, s. 19-21.
 96. Piekarska A., Mobbing w szkole – interwencja i profilaktyka, „Psychologia w Szkole” 2010, nr 2, s. 48-60.
 97. Potaczała K., Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne, „Nauczanie Początkowe” 2009/2010, nr 2, s. 39-44.

98.  Pustkowiak L., Przemoc wśród wychowanków pogotowia opiekuńczego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 2, s. 12.

99.  Pyżalski J., Agresja elektroniczna i lobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009, nr 4, s. 31-52.

100. Raczkowska J., Bardziej agresywni czy zastraszeni?, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2006, nr 2, s. 11-21.

101. Raczkowska J., Nie bijmy, aby nie bili, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 4, s. 3 – 9.

102. Raczkowska J., O agresji, przemocy, brutalności, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2009, nr 3, s. 36-44.

103. Repko A., Przemoc w TV i w szkole, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 2, s. 54.

104. Rogaczewska I., Przeciw przemocy domowej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 5, s. 55.

105. Rozenbajgier M., Jak opanować przemoc…, „Życie Szkoły” 2011, nr 5, s. 58-59.

106. Rożnowska A., Zjawisko agresji i lęku w szkole, „Edukacja” 2001, nr 4.

107. Rytel B., Agresja u dzieci, „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 3, s. 61-62.

108. Rytel B., Jak zaradzić agresji, „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 9, s. 58-59.

109. Sawiński J. P., Komu służą oszklone klasy?, „Nowa Szkoła” 2010, nr 7, s. 28-32.

110. Sikorski W., Etiologia przemocy w świetle wybranej literatury, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 2.

111. Sitarczyk M., Zachowania agresywne wychowanków schroniska dla nieletnich, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 9, s. 19.

112. Skawińska M., Powstrzymać przemoc wobec dzieci, „Nauczanie Początkowe” 2008/2009, nr 1, s. 28-32.

113. Skudniewska T., „Bici biją” – tematem konferencji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 10, s. 54.

114. Stolecki P., Skutki traumy u młodzieży oraz sposoby przemocy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2009, nr 4, s. 35-38.

115. Słowikowska T., To trudne... cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum), „Nowa Szkoła” 2005, nr 8, s.14-16.

116. Stop przemocy w szkole i na ulicy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004 nr 2, s. 57-58.

117. Szefler E., Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 8, s. 35-46.

118. Szpunar M., Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009, nr 4, s. 67-80.

119. Szymańska B., Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży. Wybrane pozycje bibliograficzne, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 1, s.52-55.

120. Tatarowicz J., Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 5, s. 32.

121. Tomasik A., Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 2, s. 27-28.

122. Trawkowska D., Praca socjalna z indywidualnym przypadkiem kobiety doświadczającej przemocy w perspektywie teorii grup odniesienia, „Wychowanie na co Dzień” 2008, nr 3, s. 20-24.

123. Trojan E., Nowe czasy – nowe zagrożenia, cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i Internetu (bibliografia – wybór), „Nowa Szkoła” 2011, nr 5, s. 49-54.

124. Trojan E., Profilaktyka w szkole (zestawienie bibliograficzne), „Wszystko dla Szkoły” 2011, nr 6, s. 24-25.

125. Tucholska S., Charakterystyka sprawców przemocy domowej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 1, s. 34.

126. Tucholska S., Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 5, s. 40.

127. Tynelski A., Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 3, s. 9-15..

128. Walc W., Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 3, s.25-29.

129. Walc W., Młodzież o przemocy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 5, s. 38.

130. Więckowski R., Pedagogiczna interpretacja zachowań agresywnych, „Życie Szkoły” 2002, nr 3, s. 131.

131. Więckowski R., Zagadnienie agresji..., „Życie Szkoły” 2002, nr 1, s. 3.

132. Wojciechowski M., Bullying w liceum ogólnokształcącym, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 5, s.28-33.

133. Wojciechowski M., Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach?, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 2, s. 56.

134. Zawadzki P., „Fala” w szkole, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2006, nr 2, s. 44-45.

135. Zielińska I., Reakcje świadków przemocy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 2, s. 47.

136. Żegnałek K., Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, „Edukacja” 2006, nr 1, s. 79-85.

Wydawnictwa zwarte

1.      Agresja dzieci i młodzieży, uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne, red. I. Pufal-Struzik, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2007.

2.      Agresja w szkole, diagnoza i profilaktyka, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, K. Ostrowska, Difin, Warszawa 2008.

3.      Agresja w szkole, spojrzenie wieloaspektowe, red. A. Rejzner, Wydaw. WSP TWP, Warszawa 2004.

4.      Babiker G., Arnold L., Autoagresja, mowa zranionego ciała, GWP, Gdańsk 2003.

5.      Bińczycka J., Między swobodą a przemocą w wychowaniu, „Impuls”, Kraków 2005.

6.      Browne K., Herbert M., Zapobieganie przemocy w rodzinie, WSiP, Warszawa 1999.

7.      Crone D. A., Horner R. H., Hawken J. S.,  Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole, program poprawy wzorców zachowania, Wydaw. Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2009.

8.      Dambach K. E., Mobbing w szkole, jak zapobiegać przemocy grupowej, GWP, Gdańsk 2008.

9.      Dambach K. E., Odwaga cywilna a przemoc w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych, GWP, Gdańsk 2008.

10.  Danilewska J., Agresja u dzieci, szkoła porozumienia, WSiP, Warszawa 2002.

11.  Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy, red. A. Brzezińska i E. Hornowska, „Scholar”, Warszawa 2007.

12.  Gebauer K., Mobbing w szkole, „Pax”, Warszawa 2007.

13.  Georg J., Dlaczego jesteście tacy okrutni?, mobbing w szkole, Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2008.

14.  Grochulska J., Agresja u dzieci, WSiP, Warszawa 1993.

15.  Guerin S., Hennessy E., Przemoc i prześladowanie w szkole, skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży, GWP, Gdańsk 2004.

16.  Herman J. L., Przemoc, uraz psychiczny i powrót do równowagi, GWP, Gdańsk 2004.

17.  Heyne D., Rollings S., Niechęć do szkoły, jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje, GWP, Gdańsk 2008.

18.  Iłendo-Milewska A., Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum, „Difin”, Warszawa 2009.

19.  Jarosz E., Dom, który krzywdzi, „Śląsk”, Katowice 2001.

20.  Jarosz E., Nowak A., Dzieci ofiary przemocy w rodzinie, raport Rzecznika Praw Dziecka, funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2012.

21.  Jarosz E., Przemoc w wychowaniu, między prawnym zakazem a społeczną akceptacją, monitoring Rzecznika Praw Dziecka, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2015.

22.  Koll L. R., Wychowanie bez przemocy, zabawy i działania służące rozwiązywaniu konfliktów, Jedność Herder, Kielce 2006.

23.  Krahe B., Agresja, GWP, Gdańsk 2006.

24.  Lisowska E., Przemoc wobec dzieci, rozpoznawanie i przeciwdziałanie, Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005.

25.  Maćkowicz J., Przemoc w wychowaniu rodzinnym, „Impuls”, Kraków 2009.

26.  Mazur J., Przemoc w rodzinie, teoria i rzeczywistość, „Żak”, Warszawa 2002.

27.  Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D., Przemoc w rodzinie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2007.

28.  Migała P., Dlaczego uczeń staje się agresywny?, przyczyny i uwarunkowania, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2008.

29.  O'Moore M., Minton S. J., Jak opanować przemoc w szkole, WSiP, Warszawa 2008.

30.  Olweus D., Mobbing - fala przemocy w szkole, jak ją powstrzymać?, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007.

31.  Pluta T., Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Impuls”, Kraków 2004.

32.  Polanowski J., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, prawo i praktyka, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2008.

33.  Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, WSiP, Warszawa 1994.

34.  Pospiszyl I., Razem przeciw przemocy, „Żak”, Warszawa 1999.

35.  Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, red. J. Papież, A. Płukis, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2005.

36.  Przemoc i agresja w szkole, próby rozwiązania problemu, red. A. Rejzner, Wydaw. WSP TWP, Warszawa 2008.

37.  Przemoc i marginalizacja, patologie społecznego dyskursu, red. P. Piotrowski, "Żak", Warszawa 2004.

38.  Ranschburg J., Lęk, gniew, agresja, WSiP, Warszawa 1993.

39.  Rogge J.-U., Agresja a wychowanie, czy dzieci mają prawo do agresji?, „Jedność”, Kielce 2007.

40.  Różne spojrzenia na przemoc, red. R. Szczepanik i J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2008.

41.  Rumpf J., Krzyczeć, bić, niszczyć, agresja u dzieci w wieku do 13 lat, GWP, Gdańsk 2008.

42.  Siejak A., "Kocham, nie biję"?, przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2016.

43.  Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, red. J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007.

44.  Urban B., Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, PWN, Warszawa 2012.

45.  Wycisk J., Ziółkowska B., Młodzież przeciwko sobie, zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole, „Difin”, Warszawa 2010.

46.  Zielińska M., Jak reagować na agresję uczniów?, skuteczne techniki radzenia sobie z problemem, „Harmonia”, Gdańsk 2012.

47.  Zjawisko przemocy we współczesnym świecie, wybrane aspekty, red. J. Maciaszek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2010.

Copyright