Scenariusze uroczystości szkolnych. Święto Konstytucji 3 Maja

  1. A było to trzeciego maja... W: Szymańska Anna Monika, Szymczak Anna:             „...z fantazją i humorem...” – czyli teatr w szkole. Scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla: młodzieży w każdym wieku. Rzeszów, FOSZE 2004, s. 125-129
  2. Barańska Krystyna: „Wiwat król kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie stany (scenariusz uroczystości). Poradnik Bibliotekarza2000, nr 4, s. 28-31
  3. Borowska Wioletta: Konstytucja 3 Maja. Scenariusz imprezy rocznicowej.Poradnik Bibliotekarza 1991, nr 3, s. 15-17
  4. Na kolanie, panie Janie. W: Jerzykowska Kalina: Teatrałki czyli teatralne kawałki     na różne szkolne okazje. Łódź, LITERATURA 2004, s. 120-133
  5. Nauczmy się na pamięć tego kraju. Scenariusz przedstawienia z okazji 3 Maja.         W: Szeląg Hanna: Czas na scenę: scenariusze przedstawień szkolnych. Kraków „Impuls”, 2005, s. 5-16
  6. Radkowska Agnieszka: Lekcja historii. Scenariusz przedstawienia z okazji 3 Maja. Biblioteka w Szkole 2004, nr 2, s. 16-17
Copyright