Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży

 1. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży – wybrane pozycje bibliograficzne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 1, s.52-55
 2. Babiker Gloria, Arnold Lois: Autoagresja: mowa zranionego ciała. Gdańsk GWP, 2003
 3. Barlińska Julia: Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej?Kwartalnik Pedagogiczny  2009, nr 4, s. 53-66
 4. Bednarz Wioletta, Zygucka Anna: Zajęcia na temat zapobiegania agresji.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003, nr 5, s.33-35
 5. Bilińska-Suchanek Ewa: Gdy słowo boli. Brak poczucia wartości a agresja w okresie dorastania. Edukacja 2005, nr 2, s. 5-14
 6. Błaszczyk Jadwiga, Stajniak Elżbieta: Program „Nie dla przemocy i agresji w szkole”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 1, s. 42
 7. Bohdanowicz Lilla: Szkolny dzień przeciw przemocy. Życie Szkoły 2002, nr 4, s. 223
 8. Brosch Anna: Przemoc w grach komputerowych a zjawiska desensytyzacji i katharsis wśród młodzieży gimnazjalnej. Edukacja 2006, nr 2, s. 94-102
 9. Browne Kevin, Herbert Martin: Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa, WSiP, 1999
 10. Bryłka Róża: Wpływ rodziny na powstawanie agresji u dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 9, s. 47
 11. Boruszkowska Iwona: Przejawy agresji wśród uczniów na przykładzie Gimnazjum Specjalnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupsku.Edukacja 2004, nr 1,  s. 106
 12. Brzezińska Anna, Hornowska Elżbieta: Gimnazjaliści wobec agresji i przemocy. Nowa Szkoła 2001, nr 7, s.45
 13. Brzezińska Anna, Hornowska Elżbieta: Uczniowie szkół podstawowych wobec agresji i przemocy. Nowa Szkoła 2001, nr 10, s.33-36
 14. Brzezińska Anna, Hornowska Elżbieta: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec agresji i przemocy. Nowa Szkoła 2003, nr 2, s.13-16
 15. Burian Jolanta: Rozwiązywanie problemu agresji w klasie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003, nr 1, s. 35-37
 16. Cichoń Renata: Agresja i co dalej? Nowa Szkoła 2004, nr 4, s. 53
 17. Ciesielska Beata: Jak przeciwdziałać przemocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 8, s. 35
 18. Czapczyńska Agnieszka: Jak powstrzymać sprawców przemocy?Remedium 2003,   nr 1, s.20-21
 19. Czarnecka Dorota: Trening Zastępowania Agresji jako forma pracy z wychowankami. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 3, s. 26-28
 20. Czarnecka Małgorzata: Moje ograniczenia w pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003, nr 5, s.35-37
 21. Czernicka Justyna: Pójdziesz z nami. Scenariusz przedstawienia na podstawie fragmentu powieści Pinokio. Można wykorzystać jako spektakl profilaktyczny przeciw agresji. Biblioteka w Szkole 2009, nr 5, s. 23-25.
 22. Danilewska Joanna: Agresja u dzieci: szkoła porozumienia. Warszawa, WSiP, 2002
 23. Dominik Dorota: Zaniedbywanie dziecka formą przemocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 2, s. 31
 24. Duda M., Martynowicz B.: Wychowankowie domów dziecka o agresji i przemocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004, nr 10
 25. Dunin-Wilczyńska Ewa: Przemoc i agresja wśród dzieci. Wszystko dla Szkoły 2011, nr 6, s. 12-14
 26. Dunin-Wilczyńska Ewa: Przemoc i agresja dzieci. Życie Szkoły 2011, nr 4, s. 5-13
 27. Dunin-Wilczyńska Ewa: Przemoc i agresja wśród dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2011, nr 5, s. 44-48
 28. Dworakowski Mirosław: Jak przeciwdziałać przemocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 3, s. 32
 29. Fatyga Barbara: Obraz młodzieży w dyskursie medialnym jako narzędzie przemocy symbolicznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze2009, nr 3, s. 3-10
 30. Franusz Barbara: Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 5, s. 46
 31. Fus Anna: Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 2, s. 58-58
 32. Garstecka Julia: Przemoc wobec dziecka. Profilaktyka i terapia. Życie Szkoły 2004,   nr 9, s. 633-634
 33. Gawkowska Anna: Agresja. Głos Nauczycielski 2005, nr 32, s. 14
 34. Gąska Barbara: Gimnazjum bez przemocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 1, s. 44
 35. Glapka Iwona, Michalak Elżbieta: Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 1, s. 43
 36. Głomska M.: Pomoc młodzieży w pokonywaniu negatywnych nastrojów.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 6, s. 12-13
 37. Gorlach Agnieszka: Program NIE! dla przemocy, TAK! dla kultury.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 2, s. 42
 38. Graczyk Agnieszka, Kiwak Ewa: Dzieciństwo bez przemocy. Kampania w bibliotece. Biblioteka w Szkole 2011, nr 1, s. 13
 39. Granica Dorota, Dernoga Walentyna: Trening zastępowania agresji w internacie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 3, s. 45
 40. Grzelaczyk Agnieszka: Gimnazjalne Towarzystwo Antyuzależnieniowe.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 2, s. 54
 41. Grzywa-Bilkiewicz Agnieszka: Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów. Nowa Szkoła 2005, nr 6, s. 49-51
 42. Gwizdek Bożena: Profilaktyka i prewencja przemocy seksualnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003, nr 7, s.61-62
 43. Gwizdek Bożena: program ochrony przed przemocą. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 9, s. 23
 44. Hubscher Kornelia: Jak przeciwdziałać przemocy i jak postępować z ofiarami przemocy w rodzinie. Wychowanie na co Dzień 2009, nr 3, s. 23-24
 45. Janowska Janina: Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów. Nowa Szkoła 2000, nr 3, s.41
 46. Jaros Paweł: Przemoc wobec dzieci – propozycja zmian systemowych.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 1, s. 8
 47. Jędryszek-Geisler Aleksandra: Agresywna młodzież. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 3, s.30-34-19
 48. Jędrzejewski Marek: Dzieci ulicy a przemoc. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 2, s. 34
 49. Jokiel Krystyna, Kopiec Elżbieta, Ślęczka Lucyna: Projekt „Bezpieczna szkoła”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004, nr 7, s. 41-44
 50. Kaczmarek Mirosław: O modelu polityki wobec rodziny w świetle zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 5, s. 8-18
 51. Kamuda Marzena: Przeciwdziałamy agresji. Życie Szkoły 2006, nr 7, s. 53-54
 52. Karbowniczek Jolanta: Wpływ mass mediów na agresywne zachowania dzieci. Życie Szkoły 2003, nr 7, s. 395
 53. Karłyk-Ćwik Anna: Diagnozowanie i rozumienie agresji – trudności i wskazówki. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008, nr 1, s. 5-12
 54. Karłyk Anna: Diagnoza przemocy domowej wobec dziecka. Szkoła Specjalna 2005, nr 4, s. 270-284
 55. Kielak Józefa: Przemoc w rodzinie. Życie Szkoły 2010, nr 1, s. 12-15
 56. Kluczyńska S.:  Dlaczego krzywdzimy? „Niebieska Linia” 2001, nr 6
 57. Koperny Bożena: Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji. Życie Szkoły 2001, nr 1, s. 30
 58. Kornacka-Skwara E.: Relacje między matką a dzieckiem w rodzinach stosujących przemoc. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1994, nr 4
 59. Kowal Anna, Zielińska Daria: KONAR – program profilaktyki uzależnień alkoholowych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 1, s. 28
 60. Kowalewska Ewa: Szkolny program walki z agresją. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 1, s. 41
 61. Krajewska Beata: Diagnoza i profilaktyka przemocy. Wychowanie na co Dzień 2010, nr 3, s. 29
 62. Krajewski Radosław: Prawne aspekty karcenia dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003, nr 5, s.41-42
 63. Kruk Bogusław: Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? Nowa Szkoła  2010, nr 7, s. 18-28
 64. Krupińska-Nowicka Małgorzata: Przemoc w szkole. Nowa Szkoła 2004, nr 9, s. 57
 65. Kubik Beata: Agresja w szkole. Życie Szkoły 2001, nr 4, s. 216
 66. Kukiełka B.: Asertywność – sposób na agresję. Scenariusz zajęć.Biblioteka w Szkole 2001, nr 10
 67. Kulicka Dorota, Sokołowska-Olender Maria: Przemoc ma różne imiona.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 5, s. 53
 68. Kurzawa Róża: Zajęcia na temat przemocy. Życie Szkoły 2001, nr 7, s. 431
 69. Kwiatkowski Piotr, Szecówka Adam: Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne). Szkoła Specjalna 1005, nr 5, s. 331-345
 70. Kwiecień-Głaz Monika: Poczucie zagrożenia zjawiskiem przemocy uczniowskiej wśród nauczycieli. Nowa Szkoła 2006, nr 9, s. 39-42
 71. Leszczyńska Elżbieta: Jak pokonać agresję? Życie Szkoły 2001, nr 8, s. 460
 72. Liciński Marek: Przemoc w pomocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 7, s. 35-37
 73. Lipińska Jolanta: Przemoc i agresja w społeczności uczniów w okresie dorastania. Nowa Szkoła 2000, nr 1, s. 35
 74. Lubaszka Dorota, Skibińska Agata: Jak przeciwdziałać agresji? Życie Szkoły 2002,   nr 10, s. 615
 75. Luty Małgorzata: Pakty i umowy o nieagresji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 5, s. 42
 76. Łazikiewicz Anna, Osiecka Iwona: Program „Bezpieczna Szkoła, Stop Agresji”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 2, s. 42
 77. Łysek Beata: Młodzież wobec alkoholu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 5, s. 54
 78. Łysek Beata: Przeciwdziałanie agresji młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 8, s. 58
 79. Maćkowicz Jolanta: Nauczyciele wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie (komunikat z badań). Nowa Szkoła 2005, nr 8, s.10-13
 80. Maćkowicz Jolanta: Przemoc emocjonalna w rodzinie (w opinii młodzieży).Nowa Szkoła 2001, nr 3, s.15
 81. Maćkowicz Jolanta: Przemoc wobec dziecka w rodzinie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004, nr 5, s. 34-38
 82. Makowska J.: Przemoc w rodzinie. Publiczna tajemnica czy publiczny problem? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003, nr 5
 83. Makowska Jolanta: Zespół maltretowanego psychicznie dziecka.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 3, s.11-19
 84. Marcinkowska Mariola: Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 2, s. 45
 85. Marczewska Elżbieta: Media elektroniczne a przemoc wśród dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 5, s.51-55
 86. Marczewska Elżbieta: Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży.Wychowanie na co Dzień 2009, nr 10-11, s. 38-42
 87. May Wiesława: Geneza zachowań agresywnych. Wszystko dla Szkoły2011, nr 6, s. 9-11
 88. Mazur D.: Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004, nr 7
 89. Mazur Jadwiga: Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość. Warszawa ”Żak”, 2002
 90. Michaliszyn Małgorzata: Gry komputerowe i agresja u dzieci. Życie Szkoły 2005,       nr 10, s. 48-49
 91. Michalska Katarzyna: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Remedium2003, nr 12, s. 11-12
 92. Mierzwa Anna: Percepcja agresji przez młodzież. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 6, s. 36
 93. Miłkowska-Olejniczak Grażyna: Gimnazjalny agresor. Nowa Szkoła 2005, nr 2,         s. 24-29
 94. Nadrowska Katarzyna: Agresja w świetle koncepcji psychologicznych.Życie Szkoły 2004, nr 2, s. 79
 95. Nawalany Stanisław: Przestępczość nieletnich a subkultury młodzieżowe.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 3, s. 25
 96. Obuchowska Irena: Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 9, s. 3
 97. Obuchowska Irena: Nieokreślone sytuacje w życiu dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 9
 98. Ogonowska Agnieszka: Media i przemoc. Wybrane strategie profilaktyki edukacyjnej dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy w mediach.Kwartalnik Pedagogiczny 2008, nr. 2, s. 67-86
 99. Olweus Dan: Przemoc w szkole. Jak ją powstrzymać. Nowa Szkoła 2009, nr.3, s. 56- 59
 100. Osiński Rafał: Różne oblicza przemocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009, nr 7, s. 51-52
 101. Ostrowska Krystyna: Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008, nr 3, s. 13-22
 102. Paszkiewicz Aneta: Zjawisko lobbingu w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 3, s.19-24
 103. Pawelski Leszek: Stop przemocy w rodzinie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 8, s. 57 - 58
 104. Pawlak Gracjana: Autoagresja mowa, której język warto znać. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 4, s. 10 – 14
 105. Pełczyński Józef: Uwarunkowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej.Wychowanie na co Dzień 2009, nr 12, s. 19-21
 106. Piekarska Anna: Mobbing w szkole – interwencja i profilaktyka.Psychologia w Szkole 2010, nr 2, s. 48-60
 107. Pluta Teresa: Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kraków „Impuls”, 2004
 108. Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie. Warszawa WSiP, 1994
 109. Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy. Warszawa „Żak”, 1999
 110. Potaczała Katarzyna: Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne. Nauczanie Początkowe  2009/2010, nr 2, s. 39-44
 111. Przemoc wobec dziecka w rodzinie. Wybrane pozycje bibliograficzne.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 4, s. 59 - 61
 112. Pustkowiak Lidia: Przemoc wśród wychowanków pogotowia opiekuńczego.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 2, s. 12
 113. Pyżalski Jacek: Agresja elektroniczna i lobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych. Kwartalnik Pedagogiczny  2009, nr 4, s. 31-52
 114. Raczkowska Jadwiga: Bardziej agresywni czy zastraszeni? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006, nr 2, s. 11-21
 115. Raczkowska Jadwiga: Nie bijmy, aby nie bili. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 4, s. 3 – 9
 116. Raczkowska Jadwiga: O agresji, przemocy, brutalności. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009, nr. 3, s. 36-44
 117. Ranschburg Jeno: Lęk, gniew, agresja. Warszawa WSiP, 1993
 118. Repko Agnieszka: Przemoc w TV i w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 2, s. 54
 119. Rogaczewska Iwona: Przeciw przemocy domowej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 5, s. 55
 120. Rozenbajgier Małgorzata: Jak opanować przemoc… Życie Szkoły 2011, nr 5, s. 58-59
 121. Rożnowska A.: Zjawisko agresji i lęku w szkole. Edukacja 2001, nr 4
 122. Rytel Bożena: Agresja u dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2006, nr 3, s. 61-62
 123. Rytel Bożena: Jak zaradzić agresji. Wychowanie w Przedszkolu 2005, nr 9, s. 58-59
 124. Sawiński Jerzy P.: Komu służą oszklone klasy? Nowa Szkoła  2010, nr 7, s. 28-32
 125. Sikorski W.: Etiologia przemocy w świetle wybranej literatury. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 2
 126. Sitarczyk Małgorzata: Zachowania agresywne wychowanków schroniska dla nieletnich. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 9, s. 19
 127. Skawińska Mirosława: Powstrzymać przemoc wobec dzieci. Nauczanie Początkowe 2008/2009, nr. 1, s. 28-32
 128. Skudniewska Teresa: „Bici biją” – tematem konferencji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 10, s. 54
 129. Stolecki Piotr: Skutki traumy u młodzieży oraz sposoby przemocy.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009, nr 4, s. 35-38
 130. Słowikowska Teresa: To trudne... cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum). Nowa Szkoła 2005, nr 8, s.14-16
 131. Stop przemocy w szkole i na ulicy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 2, s. 57-58
 132. Szefler Elżbieta: Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 8, s. 35-46
 133. Szpunar Magdalena: Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie. Kwartalnik Pedagogiczny  2009, nr 4, s. 67-80
 134. Szymańska Bernadeta: Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży. Wybrane pozycje bibliograficzne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 1, s.52-55
 135. Szymańska Joanna: Agresywne zachowania dzieci i młodzieży. Remedium2004, nr 2, s. 6-7
 136. Tatarowicz Jan: Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 5, s. 32
 137. Tomasik Agata: Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 2, s. 27-28
 138. Trawkowska Dobroniega: Praca socjalna z indywidualnym przypadkiem kobiety doświadczającej przemocy w perspektywie teorii grup odniesienia.Wychowanie na co Dzień 2008, nr 3, s. 20-24
 139. Trojan Elżbieta (oprac.): Nowe czasy – nowe zagrożenia : cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i Internetu ((bibliografia – wybór). Nowa Szkoła 2011, nr 5, s. 49-54
 140. Trojan Elżbieta: Profilaktyka w szkole (zestawienie bibliograficzne).Wszystko dla Szkoły 2011, nr 6, s. 24-25
 141. Tucholska Stanisława: Charakterystyka sprawców przemocy domowej.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 1, s. 34
 142. Tucholska Stanisława: Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 5, s. 40
 143. Tynelski Aleksander: Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji              i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005,     nr 3, s. 9-15
 144. Walc Wiesława: Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 3, s.25-29
 145. Walc Wiesława: Młodzież o przemocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 5, s. 38
 146. Więckowski Ryszard: Pedagogiczna interpretacja zachowań agresywnych.Życie Szkoły 2002, nr 3, s. 131
 147. Więckowski Ryszard: Zagadnienie agresji... Życie Szkoły 2002, nr 1, s. 3
 148. Wojciechowski Mirosław: Bullying w liceum ogólnokształcącym.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003, nr 5, s.28-33
 149. Wojciechowski Mieczysław: Dzieci bite będą biły. Remedium 2004, nr 6,      s. 8-9
 150. Wojciechowski Mirosław: Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 2, s. 56
 151. Wójcik Magda: W kręgu przemocy. Remedium 2003, nr 2, s.20-22
 152. Wójcik Magda: Wykorzystywanie seksualne. Remedium 2003, nr 3, s.22-23
 153. Wójcik Magda: Zły dotyk. Remedium 2003, nr 2, s.VIII
 154. Zawadzki Patryk: „Fala” w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006, nr 2, s. 44-45
 155. Zielińska Irena: Reakcje świadków przemocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 2, s. 47
 156. Żegnałek Kazimierz: Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Edukacja 2006, nr 1, s. 79-85

Wydawnictwa zwarte

 1.Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007.

2.Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007.

3.Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. Warszawa : Difin, 2008.

4.Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004.

5.Babiker Gloria, Arnold Lois: Autoagresja: mowa zranionego ciała. Gdańsk GWP, 2003

6.Browne Kevin, Herbert Martin: Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa, WSiP, 1999

7.Dambach Karl E.: Odwaga cywilna a przemoc w szkole: Scenariusze godzin wychowawczych. Gdańsk GWP, 2008

8.Danilewska Joanna: Agresja u dzieci: szkoła porozumienia. Warszawa, WSiP, 2002

9.Grochulska Joanna: Agresja u dzieci. Warszawa, WSiP, 1993

10.  Herman Judith Lewis: Przemoc : uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk, GWP, 2004

11.  Krahe Barbara: Agresja. Gdańsk : GWP, 2006.

12.  Mazur Jadwiga: Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość. Warszawa ”Żak”, 2002

13.  O'Moore Mona, Minton Stephen James: Jak opanować przemoc w szkole. Warszawa, WSiP, 2008

14.  Pluta Teresa: Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kraków „Impuls”, 2004

15.  Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie. Warszawa WSiP, 1994

16.  Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy. Warszawa „Żak”, 1999

17.  Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2005.

18.  Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.

19.  Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2004.

20.  Rogge Jan-Uwe: Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? Kielce, Jedność, 2007

Copyright