Edukacja czytelnicza. Gimnazjum

 1. Araszczuk Zofia: Super pamięć – poznajemy efektywne techniki zapamiętywania : konspekt lekcji z zakresu organizacji i techniki pracy umysłowej ucznia w szkole ponadpodstawowej. Biblioteka w Szkole2000, nr 10, s. 21-23
 2. Banet Agata: Ekslibris – znak własnościowy książki. Konspekt lekcji w gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2004, nr 4, s. 36
 3. Bielawski Wiesław: Rozwijamy sprawność ortograficzną przy wykorzystaniu programu Microsoft Word i słownika poprawnej polszczyzny. Scenariusz zajęć          w gimnazjum związany z realizacją ścieżki edukacja czytelnicza i medialna. Biblioteka w Szkole 2004, nr 9, s. 17
 4. Bochat Joanna: Słowniki i poradniki językowe. Konspekt lekcji dla klasy I gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2003, nr 1, s.13
 5. Brewczyńska Magdalena, Safian Agata: W poszukiwaniu e-śladów Juliusza Słowackiego. Przewodnik poźródłach informacji elektronicznej. Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2010, nr 2, s. 19-21.
 6. Czubata Iwona: Tworzymy regulamin biblioteki szkolnej. Konspekt zajęć w klasie I gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2000, nr 10, s. 14
 7. Furtak-Wiśniewska Elżbieta: Fotosafari, czyli podróż do świata książek. Scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2008, nr 4, s. 17
 8. Gromadzka Elżbieta: Język filmu : scenariusz zajęć z edukacji medialnej w gimnazjum lub liceum (z wykorzystaniem pakietu multimedialnego wideoteki edukacyjnej). Biblioteka w Szkole 2001, nr 3, s. 6
 9. Hajduga Bożena: Czy reklamy decydują o moich zakupach? Scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej. Przeznaczony dla uczniów klasy III gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2009, nr 3, s. 22.
 10. Hajduga Bożena: Dziś poznamy świat reklamy. Scenariusz lekcji edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów klasy II gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2008, nr 6, s. 11
 11. Jaroszewska Anna, Mazińska Joanna, Heinrich Anna: Niepełnosprawni są wśród nas. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum.Biblioteka w Szkole 2004, nr 10, s. 17
 12. Kaspera Lidia: Czy jesteś reklamożercą? Scenariusz zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów gimnazjum. Biblioteka w Szkole2009, nr 11, s. 18-19.
 13. Kijak Joanna: Od braci Lumiere do Stevena Spielberga, czyli krótka historia filmu     w klasie 3 gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2002, nr 4, s. 19
 14. Klaban Maria: Dokończ opowiadanie. Scenariusz lekcji. Biblioteka w Szkole 2005,    nr 2, s.10
 15. Klemba Dorota: Czy ta książka cię zainteresuje? Scenariusz zajęć popularyzujących czytelnictwo w gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2001, nr 10, s. 20-22
 16. Leksowska Lidia, Witkowska Iwona: Poznajemy reklamę prasową. Projekt zajęć       w pierwszej klasie gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2002, nr 5, s. 30-31
 17. Leksowska Lidia: Ekslibris – znak właściciela książki. Projekt lekcji w bibliotece    dla klas 1 i 2 gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2001, nr 5, s. 11
 18. Leksowska Lidia: Nastolatki urządzają przyjęcie : poszukiwanie materiałów w zbiorach biblioteki. Bibliografia i opis bibliograficzny (projekt zajęć w bibliotece dla kl. I gimnazjum z wykorzystaniem różnych mediów).Biblioteka w Szkole 2001, nr 4, s. 22
 19. Litwin Zofia, Majkusiak Danuta: Podróż z książką. Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2009, nr 3, s. 24-25.
 20. Mączyńska Jolanta, Śliwowska Wanda: Tolerancja. Lekcja biblioteczna / lekcja religii w kl. 1-3 gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2003, nr 2, s. 12
 21. Prażyńska Dorota: Jak wygląda dworek szlachecki? Lekcja w klasie 1 gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2000, nr 6, s. 16
 22. Prokopowicz Jolanta: Zwiedzamy okolice – plan wycieczki. Scenariusz lekcji bibliotecznej w kl. I gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2003, nr 2, s. 11
 23. Pytlakowska Katarzyna: Akceptacja – ważne słowo. Scenariusz zajęć w klasie I gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2005, nr 3, s.12
 24. Ratyńska-Olechnowska Krystyna: Techniki szybkiego czytania. Scenariusz zajęć. Biblioteka w Szkole 2005, nr 3, s. 11-12
 25. Rogala Agnieszka: Zbiory biblioteki szkolnej : plan metodyczny lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w klasie I gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2000, nr 11, s. 3
 26. Stefańska Urszula: Poznajemy wydawnictwa informacyjne, rozwiązując krzyżówkę. Scenariusz lekcji. Biblioteka w Szkole 2005, nr 4, s. 14
 27. Stepan Zofia: Bazy Biblioteki Narodowej w INTERNECIE. Scenariusz zajęć             z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy III gimnazjum.Biblioteka w Szkole 2004, nr 11, s. 8
 28. Szymczak Elżbieta: Jakie znamy źródła informacji w bibliotece? Lekcja z edukacji czytelniczej i medialnej. Klasa I gimnazjum. Poradnik Bibliotekarza 2003, nr 10,       s. 34-35
 29. Szypenbejl-Gruca Elżbieta: Wykorzystanie możliwości współczesnej techniki            w poszukiwaniu informacji. Scenariusz lekcji w ramach ścieżki czytelniczo-medialnej w gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2003, nr 4, s. 16
 30. Trzcionkowska Elżbieta: Zagrożenia cywilizacyjne: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, zanieczyszczenia powietrza i wody. Konspekt zajęć z chemii realizowanych w bibliotece szkolnej nie wyposażonej w komputer (kl. I gimnazjum). Biblioteka w Szkole 2004, nr 2, s. 12
 31. Tyralska-Chajbowicz Monika: Prawdomówny manipulator, czyli jakimi cechami powinien charakteryzować się dziennikarz? (scenariusz lekcji z zakresu edukacji medialnej). Biblioteka w Szkole 2003, nr 12, s. 14-15
 32. Walczak Beata: Jestem członkiem wspólnoty samorządowej. Konspekt bibliotecznej lekcji wiedzy obywatelskiej dla klasy 1 gimnazjum.Biblioteka w Szkole 2000, nr 10,  s. 15
 33. Żaczek Ewa: Od tabliczki glinianej do książki drukowanej – krótki zarys historii książki. Scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2006, nr 1, s. 16
 34. Żmijewska Teresa: Wyszukiwanie, selekcja i gromadzenie informacji na określony temat – korzystanie z warsztatu informacyjnego, zbiorów biblioteki szkolnej                i Internetu. Biblioteka w Szkole 2002, nr 1, s. 14-15
Copyright