Scenariusze uroczystości szkolnych. Wielkanoc

 1. Adamczyk Alina: Tradycje wielkanocne. Scenariusz spotkania. Biblioteka w Szkole 2004, nr 1, s. 18-19
 2. Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim wg Mikołaja z Wilkowiecka.  W: Szymańska Anna Monika, Szymczak Anna: „...z fantazją i humorem...” – czyli teatr w szkole. Scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla: młodzieży w każdym wieku. Rzeszów, FOSZE 2004, s. 111-121
 3. Jachimczak Barbara Wanda: Ab ovo – od jajka, czyli... od początku. Scenariusz wielkanocnego poranka. Biblioteka w Szkole 2002, nr 1, s. 12-13
 4. Jachimczak Barbara Wanda: Ballada o zmartwychwstaniu Pana. Scenariusz wg bł.  Anny Katarzyny Emmerich. Biblioteka w Szkole 2006, nr 2, s. 28-29
 5. Jachimczak Barbara Wanda: Czas zmartwychwstania. Scenariusz wielkanocny. Biblioteka w Szkole 2003, nr 2, s. 20-21
 6. Jachimczak Barbara Wanda: Golgota. Scenariusz wielkopostny. Biblioteka w Szkole 2006, nr 1, s. 20-21
 7. Jachimczak Barbara Wanda: Między śmiercią a zmartwychwstaniem. Scenariusz wielkopostny wg widzeń bł. Anny Katarzyny Emmerich.Biblioteka w Szkole 2008, nr 2, s. 23-25
 8. Jachimczak Barbara Wanda: Słowiańska Wielkanoc. Scenariusz słowno-muzyczny. Biblioteka w Szkole 2004, nr 1, s. 19-20
 9. Jachimczak Barbara Wanda: Zwykłe Wielkanoce sławnych Polaków. Scenariusz wielkanocnej gawędy. Biblioteka w Szkole 2004, nr 2, s. 30-31
 10. Kukuła Kamila: Wielkanoc u Gąsieniców. Zwyczaje wielkanocne Podhala.Życie Szkoły  2005,  nr 3, s. 28-31
 11. Przestępca polityczny. W: Broszkiewicz Barbara, Jerzy Jarek: Teatr szkolny. Scenariusze uroczystości. Wrocław EUROPA 2004, s. 145-148
 12. Sobierajska Małgorzata: Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż. Wielkopostna inscenizacja słowno-muzyczna. Biblioteka w Szkole 2005, nr 2, s. 20-21
 13. Woźniak Grażyna: Są takie święta... Życie Szkoły 2003, nr 4, s. 218-220
 14. Wędrzyńska Czesława: Wieczornica wielkanocna. Scenariusz dla uczniów klas IV-Vi szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2008, nr 2, s. 20-22
 15. Z martwych powstał Pan. W: Broszkiewicz Barbara, Jerzy Jarek: Teatr szkolny. Scenariusze uroczystości. Wrocław EUROPA 2004, s. 77-79
Copyright