Dziecko 6-letnie w szkole

 

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
 
1. Brejnak Wojciech : Sześciolatki a nauka szkolna. Życie Szkoły, 2009 nr 10, s. 52-56
2. Bysyngier Magdalena : Sześciolatki w klasie pierwszej (wywiad z Dorotą Rączyńską). Życie Szkoły 2010, nr 6, s. 58-61
3. Chojak Małgorzata : Gotowość czy dojrzałość szkolna? Kilka praktycznych i teoretycznych uwag. Wychowanie w Przedszkolu 2009, nr 8, s. 20-23
4. Dąbek Krystyna : Sześciolatek w szkole. Życie Szkoły, 2011 nr 2, s. 5-11
5. Godlewska Aleksandra : Sześciolatki na start. Życie Szkoły, 2011 nr 8, s. 62-64
6. Jagła Aleksandra : Dwa roczniki w jednej klasie: szansa czy wyzwanie? Życie Szkoły 2012, nr 2, s. 32-34
7. Jagła Aleksandra : Jak zachęcić sześciolatka do pisania i czytania. Życie Szkoły 2012, nr 6, s. 36-39
8. Jastrzębska Lidia : Edukacja AD 2011 – spór o sześciolatki. Nowa Szkoła 2012, nr 1, s. 3-6
9. Kienig Anna : Sześciolatek w szkole. Społeczno-emocjonalne wymiary przejścia edukacyjnego. Edukacja 2011, nr 3, s. 50-56
10. Koźniewska Elżbieta : Gotowość szkolna sześciolatka. Życie Szkoły 2006 nr 8 s.52-55
11. Liberska Hanna, Matuszewska Mirosława : Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom. Psychologia w Szkole 2011, nr 4, s. 97-105
12. Melon Alicja : Sześciolatek na progu szkoły. Alarm dla logopedów. Życie Szkoły 2009, nr 6, s. 22-25
13. Putkiewicz Elżbieta, Murawska Barbara, Piotrowski Marek : Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian związanych z obniżeniem wieku szkolnego. Kwartalnik Pedagogiczny 2009, nr 2, s. 133-158
14. Ratajek Zdzisław : Dziecko 6 - letnie w szkole. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 1, s. 82-89
15. Skowrońska Aleksandra : Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki. Życie Szkoły 2009, nr 7, s. 13-18
16. Ziarko Michał, Bogdanowska Bernadeta  Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole? Edukacja i Dialog 2003, nr 7, s. 26-28
 
 
 
 
 
WYDAWNICTWA ZWARTE
 
1. Derewlana Hanna, Wosińska Beata. Badanie gotowości szkolnej. Warszawa: Nowa Era, 2010
2. Dziecko sześcioletnie w szkole: praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009
3. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
4. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
5. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur [et al.]. Bielsko Biała: Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Administracji; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
6. Sześciolatki w Polsce: raport 2006: diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik; [aut. raportu Elżbieta Cieśla et al.]. Kielce: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2007
7. Tryzno Ewa: Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę: (wersja po badaniach pilotażowych), Wyd. 3, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2008
8. Wilgocka-Okoń Barbara: Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa, Żak, 2003
 
Copyright