Scenariusze uroczystości szkolnych. Dzień Europy

  1. Hamera Krystyna: Dzień Europy. Propozycja konkursu dla szkół podstawowych. Biblioteka w Szkole 2004, nr 6, s. 18
  2. Kośmicka Maria, Kubiak Ewa: Moje rodzinne miasto europejską kuźnią talentów. Propozycja turnieju. Biblioteka w Szkole 2004, nr 9, s. 12-15
  3. Kumek-Łozińska Agnieszka: Unia Europejska – to my. Scenariusz Dnia Europejskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole2007, nr 3, s. 21-22
  4. Nowak Aleksandra: Mieszkam w Polsce. Mieszkam w Europie. My spadkobiercy... Scenariusz na Dzień Europy. Biblioteka w Szkole 2006, nr 3, s. 20-21
Copyright