ZMIANIA PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

ZMIANIA PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

Published: czerwiec 14, 2022 Category: Komunikaty Hits: 111

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może okazać się zabójcze, ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza wprowadzono uchwałę antysmogową[1] i wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień od 11 listopada 2017 r.

Smog stale nie daje za wygraną. Od 2018 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał ponad 270 powiadomień o wystąpieniu dni smogowych oraz ryzyku ich wystąpienia. Dlatego uchwała antysmogowa została znowelizowana[2]. Nowe przepisy weszły w życie 14 maja 2022 r.

JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ?

Już za nieco ponad rok, od 1 października 2023 r. nie będzie można palić węglem w urządzeniach grzewczych na terenie m.st. Warszawy. W dalszej kolejności zakaz palenia węglem zacznie obowiązywać mieszkańców gmin z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego, czyli z obszaru NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Kotły na paliwa stałe spełniające wymogi ekoprojektu uruchomione do 1 czerwca 2022 r. mogą być używane do końca ich żywotności na terenie m. st. Warszawy oraz gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego. Jeżeli uruchomisz kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu po 1 czerwca 2022 r. nie będziesz mógł palić
w nim węglem od 1 października 2023 r. w Warszawie, a od 1 stycznia 2028 r. w gminach z terenu powiatów z NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Co równie istotne na terenie całego województwa mazowieckiego nowobudowane budynki, jeżeli będą w zasięgu sieci ciepłowniczej i będzie możliwe ich podłączenie do niej, nie będą mogły być ogrzewane paliwami stałymi (np. węglem, drewnem czy pelletem). Przepis będzie dotyczył tylko nowych budynków, dla których wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie nastąpi po 1 stycznia 2023 r.

POMOC FINANSOWA

Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku można otrzymać dofinansowanie z krajowego programu Czyste Powietrze lub z gminnego programu dotacyjnego (jeżeli istnieje). Dotacje gminne i z programu Czyste Powietrze można łączyć. Można także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do 69 000 zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy oraz wybranego źródła ciepła i wynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel, pellet i drewno na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi).

W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie wzrosły, inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenie, zużywające mniej paliwa, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji, płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!

WARTO WIEDZIEĆ

Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej będzie kontrolowane. Użytkowanie niedozwolonych urządzeń grzewczych i niedozwolonego opału może zostać ukarane mandatem do 500 zł, a w przypadku dalszego łamania przepisów sprawa może zostać skierowana do sądu. Możliwa grzywna to nawet 5 000 zł!

 

[1] Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

[2] Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Mazowieckie Kluby Integracyjne - MaKI

Mazowieckie Kluby Integracyjne - MaKI

Published: maj 09, 2022 Category: Komunikaty Hits: 241

 

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Żurominie zaprasza dzieci z Ukrainy uczęszczające do polskich szkół oraz innych uczniów do udziału w zajęciach pn. Mazowieckie Kluby Integracyjne -MaKI. To przedsięwzięcie rozpoczyna realizację projektu Mazowsze dla Ukrainy finansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zajęcia będą realizowane w okresie maj – czerwiec według harmonogramu opracowanego na bieżąco na podstawie zgłaszanych grup ze szkół i przedszkoli w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Żurominie, ul. Warszawska 4.

Spotkania będą miały formę zabawy z wykorzystaniem różnorodnych technik wyzwalających twórczość codzienną: ruchowych, manualnych, plastycznych, czytelniczych, a wszystko to w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. W czasie zajęć wykorzystane zostaną interaktywne pomoce dydaktyczne – magiczna ściana, magiczny dywan, roboty Photon, globus interaktywny.

Telefon: (23) 657-29-42

 

INTERAKTYWNA BIBLIOTEKA

INTERAKTYWNA BIBLIOTEKA

Published: wrzesień 17, 2021 Category: Komunikaty Hits: 461

Miło nam poinformować, iż projekt „Interaktywna biblioteka”, który zakładał doposażenie
    Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie oraz  jej 4 filii w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne,
         został zrealizowany!

        Interaktywny sprzęt, który został zakupiony do bibliotek uatrakcyjni prowadzone zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności kluczowych, programowania i logicznego myślenia.  Za pomocą nowoczesnego sprzętu takiego jak magiczny dywan, interaktywna ściana, tablety oraz roboty, uczestnicy zostaną przeniesieni w interaktywny świat wiedzy oparty na zabawie i doświadczeniu.

Zapraszamy wszystkie placówki zainteresowane zajęciami czytelniczo-edukacyjnymi z wykorzystaniem w/w interaktywnego sprzętu do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu uzgodnienia oraz rezerwacji terminu.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Published: wrzesień 02, 2020 Category: Komunikaty Hits: 997

O G Ł O S Z E N I E !

 od 1 września 2020 r.

WYPOŻYCZALNIA i CZYTELNIA

otwarte będą

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00
w soboty w godz. 8.00 - 13.00


Prosimy Czytelników o stosowanie się do obowiązujących w placówce zasad reżimu sanitarnego

 

Procedury funkcjonowania czytelni w Filiach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie

w Płońsku, Pułtusku i Żurominie obowiązujące od 1 września 2020 r.

  

  1. W Czytelni udostępnionych zostaje 4 miejsca dla czytelników, w odległości 1,5 m pomiędzy stanowiskami.
  2. W czytelni obowiązuje noszenie masek ochronnych lub przyłbic.
  3. Czytelników obowiązuje dezynfekcja dłoni przed rozpoczęciem pracy na stanowisku, przed wejściem dostępny jest dozownik z płynem dezynfekującym.
  4. Wszystkie materiały są podawane i odbierane przez bibliotekarza.
  5. Czytelnicy mogą korzystać z komputerów znajdujących się w czytelni.
SZKOLENIA - PAŹDZIERNIK 2022

SZKOLENIA - PAŹDZIERNIK 2022

Published: październik 04, 2019 Category: Komunikaty Hits: 1976

Oferta Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich    

Bibliotekarz terapeutą – szkolenie online 05.10.2022 godz. 12.00-14.30

Picturebooki – sztuka wywoływania emocji - szkolenie online 10.10.2022 godz. 10.00-12.00

Booktalking – magia i moc słów - szkolenie online 10.10.2022 godz. 12.30-14.30

Tik Tok, stories, rolki – najnowsze formy promocji w 2022 roku - szkolenie online 12.10.2022 godz. 13.00-15.00

Więcej  http://www.szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl/szkolenie-online/

 

MSCDN Wydział w Ciechanowie

Praca metodą projektu edukacyjnego z wykorzystaniem WebQuestu na zajęciach matematyki i przedmiotach edukacji przyrodniczej - Szkolenie online na platformie Moodle - przewidywany okres realizacji: 17.10.2022 -> 09.12.2022

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - szkolenie w formie on-line 20.10.2022, godz. 16:00-20:00

Nauczyciel wychowania przedszkolnego na starcie - szkolenie w formie on-line 20.10.2022, godz. 16:00-20:00

Więcej  https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezaca2/w/Ciechan%C3%B3w

 

MSCDN Wydział w Płocku

Język polski jako obcy - praca z uczniem migracyjnym – szkolenie w formie on-line 07.10.2022, godz. 16:00-18:30

Kreatywnie i innowacyjnie - książeczka elektroniczna w edukacji wczesnoszkolnej - szkolenie w formie on-line, 18.10.2022, godz. 15:30-18:30

Więcej https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezaca2/w/P%C5%82ock

 

MSCDN Wydział w Ostrołęce

Metody aktywizujące oparte na nowoczesnych narzędziach w kształceniu zawodowym - szkolenie w formie on-line 10.10.2022, godz. 15:00-20:00

Więcej https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezaca2/w/Ostro%C5%82%C4%99ka

 

MSCDN Wydział w Warszawie

Edukacja historyczna wobec wyzwań XXI wieku - kształcenie do krytycznego myślenia - warsztaty w formie on-line, 24.10.2022, godz. 16:00-19:00, 26.10.2022 16:00-19:00

Więcej https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezaca2/w/Warszawa

 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS przy Centrum Organizacji Szkoleń

Handel ludźmi – jak zorganizować zajęcia w szkole - szkolenie w formie on-line, 13.10.2022 godz. 19:00

Cyberbezpieczeństwo – jakie zagrożenia czyhają na młodzież w Internecie? - szkolenie w formie on-line, 19.10.2022 godz. 17:00

Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich – procedury reagowania - szkolenie w formie on-line, 31.10.2022 godz. 17:00

Więcej  https://cos.edu.pl/szkolenia-na-zywo-dla-nauczycieli/

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 - szkolenia online, odbywać się będą w terminie od 20 września do 20 października 2022 r.

 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Graj – baw się kulturą i sztuką - szkolenie online w czasie rzeczywistym, 04.10.2022 godz. 16:00-19:00

Laboratoria przyszłości – multimedia: Szkolne studio filmowe - spotkanie online w czasie rzeczywistym 05.10.2022 godz. 18:30-19:30

Informacja zwrotna wsparta TIKspotkanie online w czasie rzeczywistym, 18.10.2022  godz. 16:00 - 19:00

Więcej  https://pos.oeiizk.waw.pl/

 

OSE IT Szkoła

Kursy i szkolenia w stałym dostępie on-line po zalogowaniu

Zrozumieć FOMO

Cyberprzemoc w grach internetowych

Scratch 3.0 z KMP na CodeWeek 2022

Więcej  https://it-szkola.edu.pl/kursyu,search

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Uczę polskiego jako obcegoseria 4 spotkań online - 6.10 - 27.10.2022

Więcej https://ceo.org.pl/wydarzenia/

 

OSDW Azymut (Grupa PWN)

Moc wiedzy w bibliotece - pomysły na popularyzację nauki -  szkolenie online bibliotekarzy towarzyszące IV edycji Wirtualnych Targów dla Bibliotek w czasie rzeczywistym, 18.10.2022  godz. 11:00 - 12:30

Jak rozmawiać z dziećmi o wartościach? Warsztaty z Literaturą - Szkolenie online na platformie Teams, partnerem szkolenia jest Wydawnictwo Literatura – 21.10. godz. 11.00

Więcej  https://www.azymut.pl/mw/ofertawydawcy?id=9859B0533CAC42C09C1FF7DDC96D2C0C&fbclid=IwAR14MSEiOUg89ddySJ8OsM_b5MxvyPWCh_JGcqfdI983D1rGVBUHvAroZmw

 

GODZINY OTWARCIA

GODZINY OTWARCIA

Published: wrzesień 30, 2017 Category: Komunikaty Hits: 3308

 

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

CZYNNA:

poniedziałek - piętek: 8 - 17

sobota: 8 - 13

Strona Główna

This text has a tooltip

 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Żurominie
ul Warszawska 4
tel. (023) 657-29-42
www.bpzuromin.edu.pl
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright