Edukacja czytelnnicza. Klasy IV-VI

 1. Ambroż Elżbieta: Poszukiwanie informacji w encyklopediach. Konspekt zajęć. Biblioteka w Szkole 2001, nr 3, s. 8
 2. Antczak Mariola, Wolska Izabela: Biblioteczka domowa. Konspekt lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej dla kl. VI. Biblioteka w Szkole 2003,  nr 11, s. 8-9
 3. Antczak Mariola, Darmach Katarzyna: Gdzie szukać informacji o teatrze. Konspekt zajęć w klasie V. Biblioteka w Szkole 2004, nr 2, s, 11-12
 4. Arkuszyńska Stanisława: Wydawnictwa informacji bezpośredniej – encyklopedie        i słowniki. Biblioteka w Szkole 1003, nr 1-2, s. 13-14
 5. Bartczak Grażyna: Encyklopedie i słowniki – sąd klasowy. Lekcja biblioteczna dla kl. IV.
 6. Bich Grażyna: Gazety i czasopisma źródłem aktualnej wiedzy. Lekcja biblioteczna dla klasy VI. Poradnik Bibliotekarza 2010, nr 9, s. 39-41
 7. Bielawska Dorota: Czytaj książki codziennie – koniecznie!. Propozycja lekcji bibliotecznej dla klas IV-VI. Biblioteka w Szkole 2006, nr 1, s. 11
 8. Borysik Elżbieta: Ostrożnie z telewizorem. Konspekt zajęć bibliotecznych na temat zasad korzystania z telewizora. Biblioteka w Szkole 2001, nr 5, s. 12-13
 9. Buchcic Elżbieta: Ekologia temat na dziś (uczymy się poszukiwania informacji). Konspekt zajęć dla klasy IV. Biblioteka w Szkole 1995, nr 1-2, s. 35
 10. Bujak Anna: Książki popularnonaukowe o Ziemi i jej przyrodzie. Konspekt lekcji    dla klas III- IV szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2003, nr 2, s. 19
 11. Chrząstowska Grażyna: Książka ma swoją historię.  Poradnik Bibliotekarza 2006, nr 2, s. 37-40
 12. Czernicka Justyna: Co to jest teatr? Scenariusz lekcji bibliotecznej. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy V szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2009, nr 9, s. 20-21
 13. Dawidowicz Elżbieta: Święty Andrzeju, daj znać, co mnie czeka! Konspekt lekcji      w klasie 6. Biblioteka w Szkole 2001, nr 10, s. 14-17
 14. Dąbrowska-Duda Małgorzata: Jak to napisać, czyli pracujemy ze słownikiem ortograficznym. Konspekt zajęć w klasie IV. Biblioteka w Szkole 1999, nr 12, s. 24
 15. Derecka Danuta: Sąd nad muchomorem. Scenariusz lekcji przyrody w klasie 5. Biblioteka w Szkole 2002, nr 6, s. 19
 16. Dukiewicz Barbara: Korzystamy z katalogu rzeczowego. Biblioteka w Szkole 1993,   nr 1-2, s. 8
 17. Furtak-Wiśniewska Elżbieta: Fotosafari, czyli podróż do świata książek. Scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2008, nr 4, s. 17
 18. Grzelak Anna, Trzcińska Anna: Dzień Pluszowego Misia. Lekcja biblioteczna dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej . Biblioteka w Szkole 2007, nr 10, s. 10-11
 19. Hopa Bożena: Budowa czasopisma. Scenariusz lekcji dla kl. 4. Biblioteka w Szkole 2002, nr 9, s. 19
 20. Janusiak Michalina: Kartoteki w bibliotece szkolnej. Biblioteka w Szkole1993, nr 1-2, s. 9
 21. Jasińska Joanna, Piechnik Agnieszka: Poznaj edytorską stronę książki. Zajęcia dla uczniów klas IV-VI z wykorzystaniem elektronicznych źródeł informacji. Biblioteka w Szkole 2007, nr 6, s. 20-21
 22. Jasińska Krystyna: Dlaczego uczniowie klasy VI a mniej się uczą? Scenariusz zajęć    z wykorzystaniem metody metaplanu. Biblioteka  w Szkole 2003, nr 12, s. 12-13
 23. Jędralska-Połetek Jolanta: Fotografia jako źródło informacji. Scenariusz lekcji           dla klasy IV. Biblioteka w Szkole 2004, nr 10, s. 18
 24. Jabłeka Lucyna: Duszki i skrzaty. Międzyszkolny konkurs czytelniczy przeznaczony dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2011, nr 4, s. 13-15
 25. Kaczmarzyk Iwona: I ty możesz zostać Świętym Mikołajem. Propozycja lekcji wychowawczej w klasie 6. Biblioteka w Szkole 2001, nr 11, s. 26
 26. Kawka Magdalena: Czytamy i redagujemy komiks, czyli jak zaplanować                     i zorganizować i zorganizować proces uczenia się. Biblioteka w Szkole 2001, nr 4,      s. 21
 27. Kawka Magdalena: Czytamy i redagujemy komiks, czyli jak zaplanować                     Kluczewska-Madeja Violetta: Przy stole. Scenariusz zajęć w kl. IV szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2003, nr 10, s. 32-33
 28. Klicka Elżbieta: Aparat informacyjny książki. Scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej.Biblioteka w Szkole 2008, nr 3, s. 17-18
 29. Kowgier Magdalena: Bookcrossing – uwalnianie książek. Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej do przeprowadzenia na lekcjach języka polskiego. Biblioteka w Szkole 2008, nr 5, s. 11
 30. Kramarczyk Renata, Nowak Anna Maria: Media jako nośniki informacji. Zajęcia        z edukacji medialnej w klasie V.  Poradnik Bibliotekarza2003,   nr 1, s. 27-28
 31. Lubos Adam: Poznajemy historię kina. Lekcja edukacji czytelniczej i medialnej         w klasie 6. Biblioteka w Szkole 2001, nr 11, s. 9
 32. Osoba Ewa, Kosowska-Stępniak Emilia: Korzystamy ze słownika języka angielskiego „Oxford Wordpower”. Konspekt lekcji w kl. 5-6 szkoły podstawowej. Biblioteka       w Szkole 2000, nr 6, s. 4-5
 33. Osoba Ewa, Osoba Andrzej: Wiek XX, czyli kronika najważniejszych wydarzeń poprzedniego stulecia. Konspekt zajęć w klasie 6 integrujących treści edukacji czytelniczej i medialnej oraz historii. Biblioteka w Szkole2001, nr 2, s. 10
 34. Osoba Ewa: Korzystamy ze słowników obrazkowych języka angielskiego. Konspekt lekcji w klasie 4 szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole2000, nr 6, s. 6
 35. Perkowska Danuta: Wyprawa po skarb. Lekcja integrująca nauczanie języka polskiego z edukacją czytelniczą i medialną w klasie 5. Biblioteka w Szkole 2001, nr 10, s. 13
 36. Pliszka Elżbieta: Rodzaje encyklopedii i słowników. Lekcja z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w klasie IV. Poradnik Bibliotekarza 1992, nr 3,          s. 20-21
 37. Prążyńska Dorota: Na wyprawę do Afryki. Lekcja w pracowni komputerowej          dla klasy 5. Biblioteka w Szkole 2000, nr 12, s. 18
 38. Prążyńska Wiesława: Bohater, którego można naśladować. Konspekt lekcji w klasie 6. Biblioteka w Szkole 2002, nr 1, s. 1
 39. Rogalska Urszula: Doskonalenie techniki czytania. Cykl lekcji dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2003, nr 1, s. 8-9
 40. Różycka Urszula: Gdybym był redaktorem czasopisma... Scenariusz zajęć dla klasy VI. Biblioteka w Szkole 2002, nr 9, s. 12-13
 41. Sawosz Maria: Oblicza mediów. Scenariusz zajęć edukacji czytelniczej i medialnej  dla klasy VI – z wykorzystaniem metod aktywizujących.Biblioteka w Szkole 2003,   nr 2, s. 14
 42. Sławek Urszula, Dąbrowska-Duda Małgorzata: Czasopisma uczą i bawią. Konspekt lekcji w klasie 4. Biblioteka w Szkole 2002, nr 1, s. 8
 43. Sławek Urszula, Dąbrowska-Duda Małgorzata: Czytam, słucham, oglądam,          czyli media źródłem informacji. Konspekt lekcji w klasie 5. Biblioteka w Szkole 2002, nr 1, s. 10-11
 44. Sławek Urszula, Dąbrowska-Duda Małgorzata: Informacja w pigułce. Konspekt lekcji w klasie 6. Biblioteka w Szkole 2002, nr 2, s. 15-16
 45. Sławek Urszula, Dąbrowska-Duda Małgorzata: Kartka do kartki, czyli jesteśmy twórcami książki. Biblioteka w Szkole 2002, nr 2, s. 20
 46. Sławek Urszula, Dąbrowska-Duda Małgorzata: Katalogowe ABC. Konspekt lekcji     w klasie 4. Biblioteka w Szkole 2002, nr 2, s. 15
 47. Sławek Urszula, Dąbrowska-Duda Małgorzata: Media pomagają, czy szkodzą? Konspekt lekcji w klasie 6. Biblioteka w Szkole 2002, nr 1, s. 11
 48. Sławek Urszula, Dąbrowska-Duda Małgorzata: Od kamienia do kodeksu,              czyli historia książki rękopiśmiennej. Konspekt lekcji w klasie 5. Biblioteka w Szkole 2002, nr 1, s. 9-10
 49. Sławek Urszula, Dąbrowska-Duda Małgorzata: Szlakiem bajkowych zamków, czyli pierwsze spotkanie z biblioteką. Konspekt lekcji w klasie 1.Biblioteka w Szkole 2002, nr 2, s. 17-18
 50. Sławek Urszula, Dąbrowska-Duda Małgorzata: Z księgarni do rąk czytelnika. Konspekt lekcji w klasie 2. Biblioteka w Szkole 2002, nr 2, s. 18-19
 51. Sowada Renata: Radio i telewizja na co dzień. Konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w klasie 6. Biblioteka w Szkole 2001, nr 12, s. 9
 52. Stępień Ewa: Seria bajek z morałem. Konspekt zajęć w bibliotece przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2010, nr 2, s. 20-21.
 53. Tyralska-Chajbowicz Monika: Prawdomówny manipulator, czyli jakimi cechami powinien charakteryzować się dziennikarz? (Scenariusz lekcji z zakresu edukacji medialnej). Biblioteka w Szkole 2003, nr 12, s. 14-15
 54. Wajnor Małgorzata: Co to jest synonim? Lekcja biblioteczna dla klas IV-VI.Biblioteka w Szkole 2004, nr 10, s. 16-17
 55. Walczak Beata: Niepełnosprawni we współczesnym świecie. Lekcja biblioteczna     dla V i VI klasy szkoły podstawowej. Poradnik Bibliotekarza 2003, nr 6, s. 30-31
 56. Wierczińska Bożena: Byłem nieszczęśliwy bez ciebie. Scenariusz zajęć dla klas IV-V szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2006, nr 4, s. 9
 57. Zajdel Joanna: Poznajemy nowe techniki edukacyjne. Biblioteka w Szkole 2003, nr 5, s. 2-3
 58. Zajdel Joanna: Stajemy się twórczymi uczniami. Biblioteka w Szkole2003, nr 5, s. 3-4
 59. Żukowska Izabela: Czy należy wierzyć reklamom? Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. Biblioteka w Szkole 2002, nr 4, s. 15-17
Copyright