Edukacja czytelnicza. Szkoły ponadgimnazjalne

 1. Banaś Bernardyna: Biblioteka mikromodelem kultury. Scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Biblioteka w Szkole 2007, nr 6, s. 21-22
 2. Bierówka Barbara: Tadeusz Rejtan jako postać historyczna, bohater literacki i symbol. Scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej (przeprowadzonych m.in. w bibliotece). Biblioteka w Szkole 2003, nr  4,  s. 18-19
 3. Błaszczyk Jolanta, Granosik Jadwiga: Impresjoniści. Lekcja biblioteczna dla szkół średnich. Poradnik Bibliotekarza 2005, nr 6, s. 33-34
 4. Błaszczyk Jolanta, Granosik Jadwiga: Style w architekturze. Lekcja biblioteczna      dla klas licealnych. Poradnik Bibliotekarza 2004, nr 11, s.36-38
 5. Borysik Elżbieta: Ostrożnie z telewizorem! Konspekt zajęć bibliotecznych na temat zasad korzystania z telewizora. Biblioteka  w Szkole 2001, nr 5, s. 12
 6. Chremega Regina, Kulik Beata: Jak czytamy? Lekcja biblioteczna dla klasy I technikum. Biblioteka w Szkole 2001, nr 2, s. 31
 7. Cichoń Wiesława: Multimedialne źródła informacji. Edukacja czytelnicza i medialna w pracowni komputerowej. Poradnik Bibliotekarza 2003, nr 10, s. 33-34
 8. Dmowska-Głowacka Izabela: Wyszukiwanie informacji w katalogu MOL Optivum-OPAC. Scenariusz lekcji dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.Biblioteka w Szkole 2010, nr 1, s. 22-23
 9. Dobraczyńska Anna: W poszukiwaniu rzetelnej informacji. Scenariusz lekcji technologii informacyjnej. Biblioteka w Szkole 2011, nr 5, s.10-11
 10. Drozd Iwona, Tarasińska Wiesława: W powodzi informacji – jak korzystać z różnych źródeł informacji. Scenariusz zajęć z języka polskiego i z edukacji czytelniczej            i medialnej przeprowadzonych w klasie pierwszej technikum. Biblioteka w Szkole 2003, nr 11, s. 14-15
 11. Dudek Kamilla: Gatunki dziennikarskie w czasopismach literackich. Wykorzystanie aktywnych metod nauczania w edukacji czytelniczej i medialnej. Scenariusz zajęć     w szkole ponadgimnazjalnej. Biblioteka w Szkole 2002, nr 9, s. 16-17
 12. Dudek Kamilla: Jak działa reklama? Scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej. Biblioteka w Szkole 2003, nr 5, s. 9
 13. Dudek Kamila: Monografia czy vademecum? Scenariusz lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w szkole ponadgimnazjalnej. Biblioteka w Szkole 2008, nr 5, s. 18-19
 14. Dudek Kamilla: Słynne zwroty i metafory filozoficzne. Korelacja treści ścieżki filozoficznej oraz czytelniczej i medialnej w szkole ponadgimnazjalnej. Biblioteka     w Szkole 2005, nr 5, s. 24-25
 15. Dzierża Irena, Kaszper Halina: Kultura średniowieczna. Scenariusz lekcji interdyscyplinarnej dla klasy II LO. Biblioteka w Szkole 2004, nr 10, s. 11
 16. Granosik Jadwiga: Komputerowy katalog biblioteczny. Lekcja biblioteczna dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej. Poradnik Bibliotekarza 2003, nr 1, s. 28-29
 17. Hamada Małgorzata: Tworzymy katalog ciekawych książek. Konspekt zajęć.Biblioteka w Szkole 2003, nr 2, s. 30
 18. Kaczor Dorota: Wyszukiwanie informacji w katalogach komputerowych. Konspekt zajęć w szkole ponadgimnazjalnej. Biblioteka w Szkole 2004, nr 11, s. 13
 19. Kasprzyk Joanna: System rewersowy i katalogi komputerowe w bibliotekach szkół wyższych. Konspekt lekcji bibliotecznej w klasach maturalnych. Biblioteka w Szkole 2003, nr 10, s. 6-7
 20. Kozieńska Bożena: Będę studentem. Program zajęć w szkole ponadgimnazjalnej. Biblioteka w Szkole 2006, nr 1, s. 10
 21. Król Iwona: Język nagłówków prasowych. Scenariusz zajęć dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej. Biblioteka w Szkole 2007, nr 9, s. 18-19
 22. Kuźniewska Sylwia: techniki perswazyjne w reklamach. Propozycja zajęć w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej w szkole ponadgimnazjalnej.Biblioteka w Szkole 2004, nr 1, s. 11
 23. Lampkowska Joanna, Rejmak-Trzebińska Joanna: Jak zapamiętać? Scenariusz zajęć do realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja czytelnicza i medialna”            w szkole ponadgimnazjalnej. Poradnik Bibliotekarza 2003, nr 9, s. 31-33
 24. Niemczuk Mirosława, Predkiel Marianna: Wyszukiwanie informacji w katalogach komputerowych. Scenariusz zajęć w klasie I ponadgimnazjalnej.Biblioteka w Szkole 2003, nr 12, s. 17
 25. Orzechowska Celina, Kuzyka Grażyna: Technika pracy umysłowej. Scenariusz lekcji. Biblioteka w Szkole 2004, nr 4, s. 22-23
 26. Pukalska Elżbieta: Wykorzystanie wydawnictw informacji bezpośredniej w pracy własnej ucznia. Plan zajęć w klasie II liceum. Biblioteka w Szkole2003, nr 2, s. 13
 27. Sadura Grażyna: Szybkie wyszukiwanie informacji w katalogu komputerowym. Scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej. Biblioteka w Szkole 2004, nr 5, s. 15
 28. Sadura Grażyna: Wyszukiwanie informacji na różnych nośnikach. Scenariusz zajęć    w szkole ponadgimnazjalnej. Biblioteka w Szkole2004, nr 5, s. 14
 29. Stefańska Urszula, Andrejkow Anna: Źródła informacji w nauce języka angielskiego. Konspekt lekcji języka angielskiego w liceum profilowanym.Biblioteka w Szkole 2004, nr 11, s. 14-15
 30. Szałata Małgorzata: Wyszukiwanie informacji w katalogach elektronicznych. Scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej . Biblioteka w Szkole 2007, nr 10, s. 19
 31. Szeligowska Agnieszka, Rymiszewska Marzena: Zanim uwierzysz reklamie. Lekcja   z edukacji czytelniczej i medialnej w kl. II szkoły ponadgimnazjalnej. Poradnik Bibliotekarza 2004, nr 6, s. 31
 32. Szpulak Grażyna: Książka źródłem informacji. Konspekt lekcji bibliotecznej (szkoła średnia). Biblioteka w Szkole 2001, nr 12, s. 13
 33. Wilas Aldona: Reklama – jesteś za czy przeciw? Scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas II i III szkoły ponadgimnazjalnej. Biblioteka w Szkole 2007, nr 4, s. 17-19
 34. Włodarska Wanda: Wartość informacyjna elementów tworzących treść książki. Lekcja w klasie II liceum ogólnokształcącego w ramach edukacji czytelniczej i medialnej. Biblioteka w Szkole 2002, nr 2, s. 14
 35. Wojnowska-Duplicka Anna: Opis bibliograficzny. Konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w szkole ponadgimnazjalnej. Biblioteka w Szkole2004, nr 5, s. 21
 36. Woźniak Jadwiga: Jak czytać efektywnie? Konspekt zajęć w szkole ponadgomnazjalnej. Biblioteka w Szkole 2004, nr 5, s. 11-13
 37. Zawadzka Małgorzata: Terroryzm. Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej                   i medialnej. Biblioteka w Szkole 2003, nr 5, s. 10
 38. Zeler Anna: Biblioteki w starożytności. Konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy 1 liceum. Biblioteka w Szkole 2000, nr 11, s. 12
 39. Zięba Urszula: Komputerowa baza danych w bibliotece szkolnej – Jak korzystać         z programu „KATALOG”. Konspekt lekcji bibliotecznej w klasie 1 szkoły ponadgimnazjalnej. Biblioteka w Szkole 2002, nr 5, s. 18
 40. Żmijewska Teresa: Wyszukiwanie, selekcja i gromadzenie informacji na określony temat – korzystanie z warsztatu informacyjnego, zbiorów biblioteki szkolnej                i Internetu. Biblioteka w Szkole 2002, nr 1, s. 14-15
Copyright